Nữ Quái Harley Quinn (Phần 1)

Harley Quinn Season 1

Nữ Quái Harley Quinn (Phần 1) , Harley Quinn Season 1

Loạt phim sẽ tập trung vào ác nữ Harley Quinn mới chia tay Joker, bắt đầu tự mình làm loạn Thành phố Gotham.